שמן זית מהצדיק

שמן זית מהצדיק

156.00 ₪מחיר

בתרומתך 156 ש"ח כמנין יוסף תקבל לביתך בקבוק שמן זית מיוחד ומסוגל לישועות רבות משיירי ה"נר תמיד" הדולק בקבר יוסף הצדיק, וכן תזכה שיתפללו עליך ועל קרוביך בכניסה הבאה בקבר יוסף הצדיק אחרי כל ספר התהילים במניין וביהי רצון המסוגל.