הכניסה הקרובה לקבר יוסף הצדיק:
יום ראשון  כ' תשרי 
26-9-2021

הכניסה הקרובה לקברי אלעזר ואיתמר בני אהרון הכהן ו 70 הזקנים:

 

הכניסה הקרובה לקברי גד החוזה ונתן הנביא (חלחול) ועמוס הנביא (תוקוע):
עדיין לא נקבע

המוקד הטלפוני האוטומטי 24 שעות 02-3011-700 

לרישום ראשוני 02-9999-700

בימים א-ה בין השעות 9:00-13:00

ביום של כניסה יש מענה מורחב