top of page
נר התמיד בכניסה

הקדשת נר תמיד

1,100.00 ₪מחיר

מנהלת קבר יוסף הצדיק מדליקה בכל כניסה נר תמיד שדולק כחודש וכך מוודאים שתמיד ידלוק נר אצל הצדיק הוצאות הנר הם רבים וכאן יש לכם את הזכות להשתתף ולהקדיש את הנר תמיד שידלוק כחודש לזכותכם בקבר יוסף הצדיק!

bottom of page