top of page

קבר יוסף בעת העתיקה

מלבד קברי האבות והאמהות, קבר יוסף הוא מקום הקבורה היחידי המתואר בפרוטרוט בתנ"ך. קבר יוסף, נמצא בחלקת השדה שקנה יעקב מול "פני העיר" שכם. בתקופה הבריטית נחפר תל שכם המקראי [חומות התל מתוארכות לפני כ-4000 שנה], ונחשפו בו שרידים מרשימים מהתקופה הכנענית והישראלית. קבר יוסף שבחלקת השדה, נמצא כ-100 מטרים בלבד, ממזרח לשרידיו העצומים של שער העיר המזרחי["פני העיר"] של שכם הכנענית. יהושע בן נון ובני ישראל קוברים את יוסף בחלקת השדה ביום כניסתם לארץ. בו ביום, י' בניסן ב' אלפים תפ"ט, עורך יהושע בן נון בהר גריזים ובהר עיבל את מעמד "הברכה והקללה". במשך כ-700 שנים, עד חורבן עשרת השבטים, בני יוסף אהבו וכיבדו את קבר יוסף, ככתוב "ויהיו לבני יוסף לנחלה".אחרי חורבן עשרת השבטים, עלו השומרונים מכותא שבבל והתיישבו בשכם ובהר גריזים, השומרונים מקבלים על עצמם את שמירת התורה. כאן הם חיים עד היום ומשמרים את המסורת הישראלית על קבר יוסף. משנת 1300 לספירה, עד שנת 1900, התקיימה קהילה יהודית בשכם עד לפני כמאה שנה, הדרך הראשית והיחידה מירושלים לגליל, עברה בסמוך לקבר יוסף, כל עולי הרגל נהגו לפקוד את קבר יוסף.ב-2000 השנים האחרונות, ישנם תיעודים רציפים על קבר יוסף וסביבתו.

קבר יוסף בעת החדשה

בשנת 1894 - בנה הסולטאן העותמאני בתרומתו הפרטית, את המבנה הנוכחי על הקבר יוסף. בשנת 1900 - נבנו החדרים הנוספים במתחם, לכבוד חג חצי יובל לסולטן. בשנת 1906 - הידלדלה הקהילה היהודית בשכם. בשנת 1957- הוסדר מעמד ההקדש של אתר קבר יוסף על ידי השלטון הירדני. בשנת 1967 - נכבש קבר יוסף על ידי צה"ל במלחמת ששת הימים, והחלו ביקורי יהודים באתר. בשנת 1984 - נפתחה במקום ישיבת "עוד יוסף חי".בשנת 1995 - הובטח בהסכם אוסלו, חופש הגישה לקבר יוסף, ושמירת מנהגי התפילה והלימוד. בשנת 1996 - נשרף קבר יוסף במאורעות "מנהרות הכותל", ונהרגו בסמוך לאתר 6 חיילים.בשנת 2000 - פרצה האינתיפאדה השנייה, קבר יוסף ננטש, נשרף ונהרס. בשנת 2004 - החלו כניסות מוסדרות לקבר יוסף, באבטחת צה"ל. הכניסות אורגנו על ידי הארגונים "שכם אחד", "יסוד עולם", "לקדושים אשר בארץ" והרב שלום אברג'ל ז"ל. בשנת 2008 - הוסדרה שמירה לקבר יוסף והופסק חילול האתר.

בשנת 2010 - שופץ קבר יוסף ונבנתה הכיפה והמצבה מחדש. בשנת 2013 - ביקרו בקבר יוסף למעלה מ-20,000 ישראלים.

חזור
bottom of page