top of page
שמן זית מהצדיק

שמן זית מהצדיק

₪156.00Price

בתרומתך 156 ש"ח כמנין יוסף תקבל לביתך בקבוק שמן זית מיוחד ומסוגל לישועות רבות משיירי ה"נר תמיד" הדולק בקבר יוסף הצדיק, וכן תזכה שיתפללו עליך ועל קרוביך בכניסה הבאה בקבר יוסף הצדיק אחרי כל ספר התהילים במניין וביהי רצון המסוגל.

bottom of page